Tingimused

HARIBO TARBIJAMÄNGU REEGLID

1. HARIBO tarbijamäng “HARIBO SÜNNIPÄEV” on 01.05.2022-31.07.2022 toimuv kaubanduslik loterii (edaspidi Kampaania), mida korraldab Wingspan OÜ (edaspidi Korraldaja), ettevõtte registrikood 14117697, juriidiline aadress: Veerise 16-1, Tallinn, 13516, Eesti, koostöös „RiGO Trading“ S.A-ga, registrikood 1997 2200 509, juriidiline aadress: 6, Route de Trèves, EBBC hoone E, L-2633 Senningerberg, Luksemburg.

2. Kampaanias saavad osaleda kõik isikud, kes on ostnud ajavahemikul 01.05.2022-31.07.2022 (kaasa arvatud) vähemalt ühe HARIBO kampaaniatoote ja registreerinud oma ostutšeki HARIBO kampaanialehel www.haribo-promo.ee

3. Kampaanias osalevateks toodeteks (Kampaaniatooted) on kõik Eesti kauplustes müügil olevad HARIBO kaubamärgi tooted. Kampaanias osalemiseks peab ostma ajavahemikul 01.05.2022-31.07.2022 vähemalt ühe mistahes HARIBO toote ja sisestama HARIBO kampaanialehel ostutšeki numbri. Üles laetud ostutšekil peavad olema Kampaaniatoode ja ostu sooritamise kuupäev loetavad ja ära tuntavad.

4. Kampaaniasse registreerimisel tuleb sisestada nõutud andmed (ostutšeki number, e-posti aadress). Registreerimisega kinnitab osaleja, et on tutvunud kampaania reeglitega ning nõustub nendega. Võidu korral tuleb osalejal sisestada (nimi, perekonnanimi, aadress, linn, telefoninumber).

5. Osaleja võib Kampaanias osalemiseks registreeruda mitu korda, kuid iga ostutšekiga saab registreeruda ainult ühe korra olenemata ostutšekiga korraga ostetud Kampaaniatoodete arvust. Kui osaleja soovib osta mitut Kampaaniatoodet korraga ja kõikide ostetud toodetega osaleda Kampaanias, tuleb ostud sooritada nii, et igal Kampaaniatoote ostul on eraldi ostutšekk. Iga Kampaanias registreeritud ostutšekk annab osalejale (ostutšeki registreerijale) õiguse osaleda loosimises.

6. Kampaania auhinnafondi väärtuseks on kokku 6238,00 eurot ning see koosneb järgnevatest auhindadest:
6.1 1x peaauhind perepuhkuse kinkekaart, koguväärtusega 1000,00 eurot;
6.2 100x sünnipäeva kinkekarpi, koguväärtusega 5238,00 eurot.

* kui toode pole mingil põhjusel saadaval, asendame selle samaväärse tootega.

7. Kampaania auhindade loosimine toimub juhumeetodi alusel kasutades spetsiaalset tarkvara. Võidust teavitatakse osalejat koheselt ja vastava nädala võitjad avalikustatakse kampaanialehe www.haribo-promo.ee vahendusel iganädalaselt. Peaauhinna võitja loositakse ning avalikustatakse 03.08.2022.

8. Kampaanias osalemisega annab osaleja Kampaania Korraldajale õiguse osaleja isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks Kampaaniaga seotult. Nädala jooksul selgunud võitjate nimekiri avaldatakse HARIBO kampaanialehel.

9. Auhinna kättesaamiseks on vajalik esitada kampaanialehel nõutud andmed. Auhinnad väljastab Wingspan OÜ auhinnasaajatele või nende volitatud esindajatele eelnevalt kokkulepitud viisil võttes võitjaga personaalselt ühendust. Auhindu väljastatakse alates 03. augustist kuni 21. augustini 2022 (kaasa arvatud).

10. Korraldaja võtab võitjatega ühendust individuaalselt pärast võitjate avalikustamist, kuid mitte hiljemalt kui 03.08.2022 sisestatud meiliaadressi või telefoninumbri vahendusel.

11. Kampaania Korraldaja ei vastuta osalejate auhindade loosimisest või auhindade kätteandmisest kõrvalejäämise eest, kui osaleja on eiranud kehtestatud reegleid, esitanud Korraldajale enda isiku kohta puudulikke andmeid või kui Korraldajal ei õnnestu auhinna võitjaga kontakti saada või auhinda üle anda eelpool nimetatud ajal.

12. Kampaanias ei tohi osaleda Wingspan OÜ töötajad ja nende pereliikmed.

13. Korraldaja ei vastuta auhinna võitjale ja/või kasutajale (sh kolmandatele isikutele) auhinna kasutamisega seoses tekkivate võimalike kahjude eest.

14. Osalejate poolt võidetud auhinna kättesaamisega seotud kulutusi ei kompenseerita, võidetud auhindu ei hüvitata auhinna võitjale rahas ega asendata muu võiduga. Auhinda ei saa välja võtta osade kaupa.

15. Kampaania Korraldaja tasub kõik võiduga seotud seadusjärgsed maksud.

16. Korraldajal on ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja lõpetada auhinna väljaandmine vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel, teatades sellest koheselt Kampaanias osalejatele massimeedia vahendusel ja oma kodulehel.

17. Kõik pretensioonid seoses Kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult aadressile Wingspan OÜ, Veerise 16-1, Tallinn 13516 või telefoni teel +372 58 098 964 (tööpäeviti: 10.00-16:00) või e-maili teel info@wingspan.ee. Laekunud pretensioonidele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.